RiscReshape

halka açık final dersi RiscReshape

Genel Yöntemler

Çıkış <T>
Çıkış olarak ()
Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.
static <T Sayıyı genişletir, U Sayıyı genişletir> RiscReshape <T>
create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <T> tensörü, İşlenen <U> şekli)
Yeni bir RiscReshape işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.
Çıkış <T>

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

genel Çıkış <T> asOutput ()

Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

TensorFlow işlemlerinin girdileri, başka bir TensorFlow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girişin hesaplanmasını temsil eden sembolik bir tanıtıcı elde etmek için kullanılır.

public static RiscReshape <T> create ( Kapsam kapsamı , İşlenen <T> tensörü, İşlenen <U> şekli)

Yeni bir RiscReshape işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.

Parametreler
kapsam mevcut kapsam
İadeler
  • yeni bir RiscReshape örneği

genel Çıkış <T> çıkışı ()