ExperimentalUnbatchDataset

genel final sınıfı ExperimentalUnbatchDataset

Girişinin öğelerini birden çok öğeye bölen bir veri kümesi.

Genel Yöntemler

Çıkış <Nesne>
Çıkış olarak ()
Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.
statik ExperimentalUnbatchDataset
create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <?> girdiVeri Kümesi, Liste<Sınıf<?>> çıktı Türleri, Liste< Şekil > çıktı Şekilleri)
Yeni bir ExperimentalUnbatchDataset işlemini saran bir sınıf oluşturmak için fabrika yöntemi.
Çıkış <?>

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

public Output <Object> asOutput ()

Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

TensorFlow işlemlerinin girdileri, başka bir TensorFlow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girişin hesaplanmasını temsil eden sembolik bir tanıtıcı elde etmek için kullanılır.

public static ExperimentalUnbatchDataset create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <?> inputDataset, List<Class<?>> OutputTypes, List< Shape > OutputShapes)

Yeni bir ExperimentalUnbatchDataset işlemini saran bir sınıf oluşturmak için fabrika yöntemi.

Parametreler
kapsam mevcut kapsam
İadeler
  • ExperimentalUnbatchDataset'in yeni bir örneği

genel Çıkış <?> tanıtıcı ()