ListSnapshotChunksDataset

genel final sınıfı ListSnapshotChunksDataset

Genel Yöntemler

Çıkış <Nesne>
Çıkış olarak ()
Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.
statik ListeAnlık GörüntüChunksVeri Kümesi
create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <Dize> anlık görüntüPath, Liste<Sınıf<?>> çıktı Türleri, Liste< Şekil > çıktı Şekilleri)
Yeni bir ListSnapshotChunksDataset işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.
Çıkış <?>

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

public Output <Object> asOutput ()

Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

TensorFlow işlemlerinin girdileri, başka bir TensorFlow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girişin hesaplanmasını temsil eden sembolik bir tanıtıcı elde etmek için kullanılır.

public static ListSnapshotChunksDataset create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <Dize> snapshotPath, List<Sınıf<?>> çıktı Türleri, Liste< Şekil > çıktı Şekilleri)

Yeni bir ListSnapshotChunksDataset işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.

Parametreler
kapsam mevcut kapsam
İadeler
  • ListSnapshotChunksDataset'in yeni bir örneği

genel Çıkış <?> tanıtıcı ()