GetSessionHandle

genel final sınıfı GetSessionHandle

Giriş tensörünü geçerli oturumun durumunda saklayın.

Genel Yöntemler

Çıkış <Nesne>
Çıkış olarak ()
Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.
statik <T> GetSessionHandle
create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <T> değeri)
Yeni bir GetSessionHandle işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.
Çıkış <?>
halletmek ()
Oturum durumunda saklanan tensörün tanıtıcısı, ResourceHandle nesnesi olarak temsil edilir.

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

public Output <Object> asOutput ()

Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

TensorFlow işlemlerinin girdileri, başka bir TensorFlow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girişin hesaplanmasını temsil eden sembolik bir tanıtıcı elde etmek için kullanılır.

public static GetSessionHandle create ( Kapsam kapsamı , İşlenen <T> değeri)

Yeni bir GetSessionHandle işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.

Parametreler
kapsam mevcut kapsam
değer Saklanacak tensör.
İadeler
  • GetSessionHandle'ın yeni bir örneği

genel Çıkış <?> tanıtıcı ()

Oturum durumunda saklanan tensörün tanıtıcısı, ResourceHandle nesnesi olarak temsil edilir.