TPUCompilationResult

genel final sınıfı TPUCompilationResult

TPU derlemesinin sonucunu döndürür.

Bu işlem, bir TPU derlemesinin sonucunu, derleme sırasında bir hata oluştuğunda bir durumu ve hata mesajını tutan serileştirilmiş bir CompilationResultProto olarak döndürür.

Genel Yöntemler

Çıkış <Dize>
Çıkış olarak ()
Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.
statik TPUDerlemeSonucu
oluştur ( Kapsam kapsamı)
Yeni bir TPUCompilationResult işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.
Çıkış <Dize>

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

public Output <String> asOutput ()

Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

TensorFlow işlemlerinin girdileri, başka bir TensorFlow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girişin hesaplanmasını temsil eden sembolik bir tanıtıcı elde etmek için kullanılır.

public static TPUCompilationResult create ( Kapsam kapsamı)

Yeni bir TPUCompilationResult işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.

Parametreler
kapsam mevcut kapsam
İadeler
  • TPUCompilationResult'un yeni bir örneği

genel Çıkış <Dize> çıkışı ()