ExperimentalStatsAggregatorSummary

genel final sınıfı ExperimentalStatsAggregatorSummary

İlgili istatistik yöneticisi tarafından kaydedilen istatistiklerin bir özetini üretir.

Genel Yöntemler

Çıkış <Dize>
Çıkış olarak ()
Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.
Statik DeneyselİstatistiklerToplayıcıÖzet
create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <?> yineleyici)
Yeni bir ExperimentalStatsAggregatorSummary işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.
Çıkış <Dize>
özet ()

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

public Output <String> asOutput ()

Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

TensorFlow işlemlerinin girdileri, başka bir TensorFlow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girişin hesaplanmasını temsil eden sembolik bir tanıtıcı elde etmek için kullanılır.

public static ExperimentalStatsAggregatorSummary create ( Kapsam kapsamı , İşlenen <?> yineleyici)

Yeni bir ExperimentalStatsAggregatorSummary işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.

Parametreler
kapsam mevcut kapsam
İadeler
  • ExperimentalStatsAggregatorSummary'nin yeni bir örneği

genel Çıkış <Dize> özeti ()