GatherNd

halka açık final dersi GatherNd

'Params'tan dilimleri, şekli 'indeksler' tarafından belirtilen bir Tensöre toplayın.

'indeksler', K boyutlu bir tamsayı tensörüdür; en iyi şekilde, her öğenin bir 'param' dilimini tanımladığı 'paramlara' endekslerin (K-1) boyutlu tensörü olarak düşünülebilir:

çıktı[\\(i_0, ..., i_{K-2}\\)] = parametreler[indeksler[\\(i_0, ..., i_{K-2}\\)]]

tf.gather "indeksler", "params"ın "eksen" boyutuna ait dilimleri tanımlarken, tf.gather_nd , "indices", dilimleri "params"ın ilk "N" boyutlarına tanımlar; burada "N = indices.shape" [-1]'.

'İndekslerin' son boyutu en fazla 'paramların' sıralaması olabilir:

indeksler.şekil[-1] <= paramlar.sıra

"indekslerin" son boyutu, "indeksler" boyutu boyunca öğelere (if `indices.shape[-1] == params.rank`) veya dilimlere (if `indices.shape[-1] < params.rank`) karşılık gelir. "params"ın şekli[-1]'. Çıkış tensörünün şekli vardır

indeksler.şekil[:-1] + parametreler.şekil[indices.şekil[-1]:]

CPU'da sınır dışı bir dizin bulunursa bir hata döndürüleceğini unutmayın. GPU'da, sınır dışı bir dizin bulunursa karşılık gelen çıkış değerinde 0 saklanır.

Aşağıda bazı örnekler.

Bir matrise basit indeksleme:

indices = [[0, 0], [1, 1]]
   params = [['a', 'b'], ['c', 'd']]
   output = ['a', 'd']
 
indices = [[1], [0]]
   params = [['a', 'b'], ['c', 'd']]
   output = [['c', 'd'], ['a', 'b']]
 
matrise dilim indeksleme:
indices = [[1]]
   params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
        [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
   output = [[['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
 
 
   indices = [[0, 1], [1, 0]]
   params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
        [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
   output = [['c0', 'd0'], ['a1', 'b1']]
 
 
   indices = [[0, 0, 1], [1, 0, 1]]
   params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
        [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
   output = ['b0', 'b1']
 
Bir matrise toplu indeksleme:
indices = [[[0, 0]], [[0, 1]]]
   params = [['a', 'b'], ['c', 'd']]
   output = [['a'], ['b']]
 
Bir matrise toplu dilim indeksleme:
indices = [[[1]], [[0]]]
   params = [['a', 'b'], ['c', 'd']]
   output = [[['c', 'd']], [['a', 'b']]]
 
Toplu indeksleme 3-tensör:
indices = [[[1]], [[0]]]
   params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
        [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
   output = [[[['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]],
        [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']]]]
 
   indices = [[[0, 1], [1, 0]], [[0, 0], [1, 1]]]
   params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
        [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
   output = [[['c0', 'd0'], ['a1', 'b1']],
        [['a0', 'b0'], ['c1', 'd1']]]
 
 
   indices = [[[0, 0, 1], [1, 0, 1]], [[0, 1, 1], [1, 1, 0]]]
   params = [[['a0', 'b0'], ['c0', 'd0']],
        [['a1', 'b1'], ['c1', 'd1']]]
   output = [['b0', 'b1'], ['d0', 'c1']]
 
Ayrıca bkz. tf.gather ve `tf.batch_gather`.

Genel Yöntemler

Çıkış <T>
Çıkış olarak ()
Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.
statik <T, U Sayıyı genişletir> GatherNd <T>
create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <T> parametreleri, İşlenen <U> dizinleri)
Yeni bir GatherNd işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.
Çıkış <T>
çıktı ()
"indices.shape[:-1] + params.shape[indices.shape[-1]:]" şekliyle "indeksler" tarafından verilen indekslerden toplanan "paramlardan" değerler.

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

genel Çıkış <T> asOutput ()

Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

TensorFlow işlemlerinin girdileri, başka bir TensorFlow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girişin hesaplanmasını temsil eden sembolik bir tanıtıcı elde etmek için kullanılır.

public static GatherNd <T> create ( Kapsam kapsamı , İşlenen <T> parametreleri, İşlenen <U> dizinleri)

Yeni bir GatherNd işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.

Parametreler
kapsam mevcut kapsam
parametreler Değerlerin toplanacağı tensör.
endeksler İndeks tensörü.
İadeler
 • GatherNd'nin yeni bir örneği

genel Çıkış <T> çıkışı ()

"indices.shape[:-1] + params.shape[indices.shape[-1]:]" şekliyle "indeksler" tarafından verilen indekslerden toplanan "paramlardan" değerler.