RiscMax

genel final sınıfı RiscMax

Öğe bazında max(x, y) değerini döndürür.

NOT : 'RiscMax' yayını desteklemez.

İki giriş tensörü verildiğinde, 'tf.risc_max' işlemi tensördeki her öğe için maksimumu hesaplar.

Genel Yöntemler

Çıkış <T>
Çıkış olarak ()
Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.
statik <T Sayıyı genişletir> RiscMax <T>
create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <T> x, İşlenen <T> y)
Yeni bir RiscMax işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.
Çıkış <T>

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

genel Çıkış <T> asOutput ()

Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

TensorFlow işlemlerinin girdileri, başka bir TensorFlow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girişin hesaplanmasını temsil eden sembolik bir tanıtıcı elde etmek için kullanılır.

public static RiscMax <T> create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <T> x, İşlenen <T> y)

Yeni bir RiscMax işlemini saran bir sınıf oluşturmaya yönelik fabrika yöntemi.

Parametreler
kapsam mevcut kapsam
İadeler
  • yeni bir RiscMax örneği

genel Çıkış <T> maks ()