SamplingDataset

genel son sınıf SamplingDataset

Başka bir veri kümesinin içeriğinin Bernoulli örneğini alan bir veri kümesi oluşturur.

Bu veri kümesini oluşturmak için tf.data Python API'sinde herhangi bir dönüşüm yoktur. Bunun yerine, 'filter_with_random_uniform_fusion' statik optimizasyonunun bir sonucu olarak oluşturulur. Bu optimizasyonun gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği tf.data.Options "experimental_optimization.filter_with_random_uniform_fusion" seçeneği tarafından belirlenir.

Genel Yöntemler

Çıkış <Nesne>
Çıkış olarak ()
Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.
Statik ÖrneklemeVeri Kümesi
create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <?> inputDataset, İşlenen <Float> oranı, İşlenen <Uzun> tohum, İşlenen <Uzun> tohum2, Liste<Sınıf<?>> çıktı Türleri, Liste< Şekil > çıktı Şekilleri)
Yeni bir SamplingDataset işlemini saran bir sınıf oluşturmak için fabrika yöntemi.
Çıkış <?>

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

public Output <Object> asOutput ()

Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

TensorFlow işlemlerinin girdileri, başka bir TensorFlow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girişin hesaplanmasını temsil eden sembolik bir tanıtıcı elde etmek için kullanılır.

public static SamplingDataset create ( Kapsam kapsamı, İşlenen <?> inputDataset, İşlenen <Float> oranı, İşlenen <Uzun> tohum, İşlenen <Uzun> tohum2, Liste<Sınıf<?>> çıktı Türleri, Liste< Şekil > çıktı Şekilleri)

Yeni bir SamplingDataset işlemini saran bir sınıf oluşturmak için fabrika yöntemi.

Parametreler
kapsam mevcut kapsam
oran Örnekleme hızını temsil eden bir skaler. 'input_dataset'in her bir öğesi, diğer tüm öğelerden bağımsız olarak bu olasılıkla korunur.
tohum Rastgele sayı üretecinin tohumunu temsil eden bir skaler.
tohum2 Rastgele sayı üretecinin tohum2'sini temsil eden bir skaler.
İadeler
  • SamplingDataset'in yeni bir örneği

genel Çıkış <?> tanıtıcı ()