DeviceIndex

genel son sınıf DeviceIndex

Operasyonun çalıştığı cihazın dizinini döndürün.

Cihaz adlarının bir listesi verildiğinde, bu işlem, bu operasyonun çalıştırdığı cihazın dizinini döndürür. Listenin uzunluğu iki durumda döndürülür: (1) Verilen cihaz listesinde cihaz mevcut değildir. (2) XLA derlemesindedir.

Genel Yöntemler

Çıkış <Tamsayı>
Çıkış olarak ()
Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.
statik DeviceIndex
create ( Kapsam kapsamı, List<String> DeviceNames)
Yeni bir DeviceIndex işlemini saran bir sınıf oluşturmak için fabrika yöntemi.
Çıkış <Tamsayı>
dizin ()

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

public Çıkış <Tamsayı> asOutput ()

Bir tensörün sembolik tutamacını döndürür.

TensorFlow işlemlerinin girdileri, başka bir TensorFlow işleminin çıktılarıdır. Bu yöntem, girişin hesaplanmasını temsil eden sembolik bir tanıtıcı elde etmek için kullanılır.

public static DeviceIndex create ( Kapsam kapsamı, List<String> DeviceNames)

Yeni bir DeviceIndex işlemini saran bir sınıf oluşturmak için fabrika yöntemi.

Parametreler
kapsam mevcut kapsam
İadeler
  • DeviceIndex'in yeni bir örneği

genel Çıkış <Tamsayı> indeksi ()