DebugNumericSummaryV2.Options

genel statik sınıf DebugNumericSummaryV2.Options

DebugNumericSummaryV2 için isteğe bağlı özellikler

Genel Yöntemler

DebugNumericSummaryV2.Options
tensorDebugMode (Uzun tensorDebugMode)
DebugNumericSummaryV2.Options
tensör Kimliği (Uzun tensör Kimliği)

Kalıtsal Yöntemler

Genel Yöntemler

public DebugNumericSummaryV2.Options tensorDebugMode (Uzun tensorDebugMode)

Parametreler
tensörHata Ayıklama Modu Tensör hata ayıklama modu: giriş tensörünün op tarafından özetlendiği mod. Ayrıntılar için tensorflow/core/protobuf/debug_event.proto dosyasındaki TensorDebugMode numaralandırmasına bakın.

Desteklenen değerler: 2 (CURT_HEALTH): Şekil [2] şeklinde bir float32/64 tensör çıkışı sağlar. 1. öğe, eğer sağlanmışsa tensor_id, aksi halde -1'dir. 2. eleman, giriş tensörünün sonsuz veya nan değeri olması durumunda 1'e veya aksi takdirde sıfıra ayarlanan bir bittir.

3 (CONCISE_HEALTH): Şekil [5] şeklinde bir float32/64 tensör çıktısı alır. 1. öğe, eğer sağlanmışsa tensor_id, aksi halde -1'dir. Geriye kalan dört yuva sırasıyla giriş tensöründeki -infs, +infs ve nans öğelerinin toplam sayısıdır.

4 (FULL_HEALTH): Şekil [11] şeklinde bir float32/64 tensör çıktısı alır. 1. öğe, eğer sağlanmışsa tensor_id, aksi halde -1'dir. 2. öğe, eğer sağlanmışsa, cihaz_id'sidir ve aksi halde -1'dir. 3. öğe, tensorflow/core/framework/types.proto'da numaralandırılmış türe göre giriş tensörünün veri türü değerini tutar. Geriye kalan öğeler, giriş tensöründeki sırasıyla -infs, +infs, nans, negatif sonlu sayılar, sıfırlar ve pozitif sonlu sayıların toplam sayısını tutar.

5 (SHAPE): Şekil [10]'da bir float32/64 tensör çıktısı alır. 1. öğe, eğer sağlanmışsa tensor_id, aksi halde -1'dir. 2. öğe, tensorflow/core/framework/types.proto'da numaralandırılmış türe göre giriş tensörünün veri türü değerini tutar. 3. element tensörün rütbesini tutar. 4. eleman tensör içindeki eleman sayısını tutar. Son olarak geri kalan 6 eleman tensörün şeklini korur. Tensörün derecesi 6'dan küçükse şeklin sağ tarafı sıfırlarla doldurulur. Derece 6'dan büyükse şeklin başı kesilir.

6 (FULL_NUMERICS): Şekil [22]'de bir float32/64 tensör çıktısı alır. 1. öğe, eğer sağlanmışsa tensor_id, aksi halde -1'dir. 2. öğe, eğer sağlanmışsa, cihaz_id'sidir ve aksi halde -1'dir. 3. öğe, tensorflow/core/framework/types.proto'da numaralandırılmış türe göre giriş tensörünün veri türü değerini tutar. 4. element tensörün rütbesini tutar. 5'ten 11'e kadar olan elemanlar tensörün şeklini tutar. Tensörün derecesi 6'dan küçükse şeklin sağ tarafı sıfırlarla doldurulur. Derece 6'dan büyükse şeklin başı kesilir. 12'den 18'e kadar olan öğeler, giriş tensöründeki sırasıyla -infs, +infs, nans, denormal floatlar, negatif sonlu sayılar, sıfırlar ve pozitif sonlu sayıların sayısını tutar. Son dört öğe, giriş tensörünün minimum değerini, maksimum değerini, ortalamasını ve varyansını tutar.

8 (REDUCE_INF_NAN_THREE_SLOTS): Şekil [3] şeklinde bir float32/64 tensör çıktısı alır. Giriş tensörünün herhangi bir öğesi -inf ise 1. öğe -inf'tir, aksi halde sıfırdır. Giriş tensörünün herhangi bir öğesi +inf ise 2. öğe +inf'tir, aksi halde sıfırdır. Giriş tensörünün herhangi bir elemanı nan ise 3. eleman nan'dır, aksi takdirde sıfırdır.

public DebugNumericSummaryV2.Options tensorId (Uzun tensorId)

Parametreler
tensör kimliği İsteğe bağlı. Bu işlemle özetlenen tensör için bir tamsayı tanımlayıcı.