Uyarı: Bu API kullanımdan kaldırıldı ve TensorFlow'un gelecekteki bir sürümünde , değişim kararlı hale geldikten sonra kaldırılacaktır.

Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

DebugNumericSummaryV2.Options

genel statik sınıf DebugNumericSummaryV2.Options

DebugNumericSummaryV2 için isteğe bağlı öznitelikler

Kamusal Yöntemler

DebugNumericSummaryV2.Options
tensorDebugMode (Long tensorDebugMode)
DebugNumericSummaryV2.Options
tensorId (Long tensorId)

Devralınan Yöntemler

Kamusal Yöntemler

public DebugNumericSummaryV2.Options tensorDebugMode (Long tensorDebugMode)

Parametreler
tensorDebugMode Tensör hata ayıklama modu: giriş tensörünün işlem tarafından özetlendiği mod. Ayrıntılar için tensorflow / core / protobuf / debug_event.proto'daki TensorDebugMode numaralandırmasına bakın.

Desteklenen değerler: 2 (CURT_HEALTH): float32 / 64 şekil tensörü [2] çıktılar. 1. öğe, sağlanmışsa tensor_id, aksi takdirde -1'dir. 2. eleman, giriş tensörü bir sonsuz veya nan değerine sahipse veya aksi takdirde sıfırsa 1'e ayarlanan bir bittir.

3 (CONCISE_HEALTH): float32 / 64 tensörü şekil [5] çıktılar. 1. öğe, sağlanmışsa tensor_id, aksi takdirde -1'dir. Kalan dört yuva, sırasıyla giriş tensöründeki toplam öğe sayısı, -infs, + infs ve nans'tır.

4 (FULL_HEALTH): float32 / 64 tensörü şekil [11] çıktılar. 1. öğe, sağlanmışsa tensor_id, aksi takdirde -1'dir. 2. öğe, sağlanmışsa device_id, aksi takdirde -1'dir. 3. öğe, tensorflow / core / framework / types.proto'daki numaralandırılmış türe göre girdi tensörünün veri türü değerini tutar. Kalan elemanlar sırasıyla giriş tensöründeki toplam eleman sayısı, -infs, + infs, nans, negatif sonlu sayılar, sıfırlar ve pozitif sonlu sayıları tutar.

5 (SHAPE): float32 / 64 tensör şekil [10] çıktılar. 1. öğe, sağlanmışsa tensor_id, aksi takdirde -1'dir. 2. öğe, tensorflow / core / framework / types.proto'daki numaralandırılmış türe göre girdi tensörünün veri türü değerini tutar. 3. element tensörün derecesini tutar. 4. eleman, tensör içindeki elemanların sayısını tutar. Son olarak kalan 6 element tensörün şeklini alır. Tensörün sıralaması 6'dan düşükse, şekil sağda sıfırlarla doldurulur. Sıra 6'dan büyükse, şeklin başı kesilir.

6 (FULL_NUMERICS): float32 / 64 tensör şekil [22] çıktılar. 1. öğe, sağlanmışsa tensor_id, aksi takdirde -1'dir. 2. öğe, sağlanmışsa device_id, aksi takdirde -1'dir. 3. öğe, tensorflow / core / framework / types.proto'daki numaralandırılmış türe göre girdi tensörünün veri türü değerini tutar. 4. element tensörün derecesini tutar. 5. ila 11. elementler tensörün şeklini korur. Tensörün sıralaması 6'dan düşükse, şekil sağda sıfırlarla doldurulur. Sıra 6'dan büyükse, şeklin başı kesilir. 12'den 18'e kadar olan elemanlar, giriş tensöründe sırasıyla eleman, -infs, + infs, nans, denormal floats, negatif sonlu sayılar, sıfırlar ve pozitif sonlu sayıların sayısını tutar. Son dört öğe, giriş tensörünün minimum değerini, maksimum değerini, ortalamasını ve varyansını tutar.

8 (REDUCE_INF_NAN_THREE_SLOTS): float32 / 64 tensörü şekil [3] çıktılar. Giriş tensörünün herhangi bir öğesi -inf ise 1. öğe -inf, aksi halde sıfırdır. Giriş tensörünün herhangi bir elemanı + inf ise 2. eleman + inf, aksi halde sıfırdır. Giriş tensörünün herhangi bir elemanı nan ise 3. eleman nan veya aksi halde sıfırdır.

public DebugNumericSummaryV2.Options tensorId (Long tensorId)

Parametreler
tensorId İsteğe bağlı. Bu operasyon tarafından özetlenen tensör için bir tamsayı tanımlayıcısı.