เข้าร่วม TensorFlow ที่ Google I/O วันที่ 11-12 พฤษภาคม ลงทะเบียนตอนนี้

ชุดข้อมูลชุมชน

ชุดข้อมูลที่จัดทำเป็นเอกสารที่นี่สร้างขึ้นโดยชุมชน รหัสตัวสร้างชุดข้อมูลอยู่ในที่เก็บภายนอก คลังกับผู้สร้างชุดข้อมูลที่สามารถเพิ่มใน ที่นี่


การใช้งาน

ดูของเรา คู่มือการเดินทางเริ่มต้น สำหรับการแนะนำอย่างรวดเร็ว

for ex in tfds.load('namespace:dataset', split='train'):
  ...

ชุดข้อมูลทั้งหมด

กอดกัน

ดู ภาพรวม สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 723 ชุดข้อมูลใน huggingface namespace