TF Hub Modülleri için Ortak İmzalar

Tanıtım

TensorFlow Hub görevlerin çeşitli modeller barındırır. Aynı göreve yönelik modeller, ortak bir API uygulamaya teşvik edilir, böylece model tüketiciler, farklı yayıncılardan gelseler bile, onları kullanan kodu değiştirmeden bunları kolayca değiştirebilirler.

Amaç, aynı görev için farklı modellerin değiş tokuşunu, dize değerli bir hiperparametreyi değiştirmek kadar basit hale getirmektir. Bununla, model tüketicileri sorunları için en iyisini kolayca bulabilirler.

Bu dizin içinde modülleri için ortak imza özelliklerini toplar TF1 Hub formatında .

TF1 Hub biçimi lehine önerilmemektedir edildiğini Not TF2 SavedModel formatında ve Ortak SavedModel API'ler .

imzalar