I/O TensorFlow
TensorFlow I/O là gói mở rộng cho Tensorflow, bao gồm hỗ trợ io cho một tập hợp các hệ thống tệp và định dạng tệp không có sẵn trong hỗ trợ tích hợp của TensorFlow. Tích hợp với nhiều hệ thống và nhà cung cấp đám mây bao gồm (nhưng không giới hạn):

  • Prometheus
  • Apache Kafka
  • Đốt cháy Apache
  • Google Cloud BigQuery
  • Google Cloud PubSub
  • AWS Kinesis
  • Lưu trữ Microsoft Azure
  • Alibaba Cloud OSS, v.v.

Cộng đồng

Thêm thông tin

Giấy phép

Giấy phép Apache 2.0