บันทึกวันที่! Google I / O ส่งคืนวันที่ 18-20 พฤษภาคม ลงทะเบียนเลย
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

โมเดล

สำรวจโมเดล TensorFlow.js ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วซึ่งสามารถใช้ในโปรเจ็กต์ใดก็ได้นอกกรอบ

การจำแนกภาพ

จัดประเภทรูปภาพด้วยป้ายกำกับจากฐานข้อมูล ImageNet (MobileNet)

การตรวจจับวัตถุ

แปลและระบุหลายวัตถุในภาพเดียว (Coco SSD)

การแบ่งส่วนของร่างกาย

แบ่งกลุ่มบุคคลและส่วนต่างๆของร่างกายแบบเรียลไทม์ (BodyPix)

ก่อให้เกิดการประมาณค่า

ประเมินท่าทางของมนุษย์แบบเรียลไทม์ (PoseNet)

การตรวจจับความเป็นพิษของข้อความ

ให้คะแนนการรับรู้ความคิดเห็นที่อาจมีต่อการสนทนาตั้งแต่ "เป็นพิษมาก" ไปจนถึง "สุขภาพดีมาก" (ความเป็นพิษ)

ตัวเข้ารหัสประโยคสากล

เข้ารหัสข้อความลงในการฝังสำหรับงาน NLP เช่นการจำแนกความรู้สึกและความคล้ายคลึงกันของข้อความ (Universal Sentence Encoder)

การรู้จำคำสั่งเสียง

จำแนกส่วนย่อยเสียง 1 วินาทีจากชุดข้อมูลคำสั่งเสียง (คำสั่งเสียง)

KNN ลักษณนาม

ยูทิลิตี้เพื่อสร้างลักษณนามโดยใช้อัลกอริทึม K-Nearest-Neighbours สามารถใช้สำหรับการถ่ายโอนการเรียนรู้

การตรวจจับใบหน้าที่เรียบง่าย

ตรวจจับใบหน้าในภาพโดยใช้สถาปัตยกรรม Single Shot Detector ด้วยตัวเข้ารหัสแบบกำหนดเอง (Blazeface)

การแบ่งส่วนความหมาย

เรียกใช้การแบ่งส่วนความหมายในเบราว์เซอร์ (DeepLab)

การตรวจจับจุดสังเกตใบหน้า

คาดคะเนจุดสังเกตบนใบหน้าแบบ 3 มิติ 486 จุดเพื่อสรุปรูปทรงเรขาคณิตพื้นผิวโดยประมาณของใบหน้ามนุษย์

การตรวจจับท่าทางด้วยมือ

เครื่องตรวจจับฝ่ามือและแบบจำลองการติดตามนิ้วมือโครงกระดูก ทำนายจุดสำคัญของเข็ม 3 มิติ 21 จุดต่อเข็มที่ตรวจพบ

การตอบคำถามภาษาธรรมชาติ

ตอบคำถามตามเนื้อหาของข้อความที่กำหนดโดยใช้ BERT