หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

เริ่ม

TensorFlow.js คือไลบรารี JavaScript สำหรับการฝึกอบรมและปรับใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิงในเบราว์เซอร์และใน Node.js

ดูหัวข้อด้านล่างสำหรับวิธีต่างๆในการเริ่มต้น

เขียนโปรแกรม ML โดยไม่ต้องติดต่อโดยตรงกับ Tensors

ต้องการเริ่มต้นกับ Machine Learning แต่ไม่ต้องกังวลกับรายละเอียดระดับต่ำเช่น Tensors หรือ Optimizers ใช่หรือไม่

สร้างขึ้นบน TensorFlow.js ไลบรารี ml5.js ให้การเข้าถึงอัลกอริทึมและโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงในเบราว์เซอร์ด้วย API ที่กระชับและเข้าถึงได้

ลองดู ml5.js

รับการตั้งค่าด้วย TensorFlow.js

พอใจกับแนวคิดเช่น Tensors, Layers, Optimizers และ Loss Functions (หรือยินดีที่จะทำความคุ้นเคยกับพวกเขา)? TensorFlow.js มีหน่วยการสร้างที่ยืดหยุ่นสำหรับการเขียนโปรแกรมเครือข่ายประสาทเทียมใน JavaScript

ดูวิธีเริ่มต้นใช้งานด้วยโค้ด TensorFlow.js ในเบราว์เซอร์หรือ Node.js

รับการตั้งค่า

แปลงโมเดลสำเร็จรูปเป็น TensorFlow.js

เรียนรู้วิธีการแปลงโมเดลที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจาก Python เป็น TensorFlow.js

Keras Model GraphDef Model

เรียนรู้จากโค้ด TensorFlow.js ที่มีอยู่

ตัวอย่าง tfjs ให้ตัวอย่างโค้ดขนาดเล็กที่ใช้งาน ML ต่างๆโดยใช้ TensorFlow.js

ดูใน GitHub

เห็นภาพพฤติกรรมของโมเดล TensorFlow.js ของคุณ

tfjs-vis เป็นไลบรารีขนาดเล็กสำหรับในการแสดงภาพของเบราว์เซอร์ที่มีไว้สำหรับใช้กับ TensorFlow.js

ดูใน GitHub ดูการสาธิต

เตรียมข้อมูลของคุณให้พร้อมสำหรับการประมวลผลด้วย TensorFlow.js

TensorFlow.js รองรับการประมวลผลข้อมูลโดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ ML

ดูเอกสาร