บันทึกวันที่! Google I / O ส่งคืนวันที่ 18-20 พฤษภาคม ลงทะเบียนตอนนี้
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

แอพตัวอย่าง TensorFlow Lite

สำรวจโมเดล TensorFlow Lite ที่ได้รับการฝึกฝนมาก่อนและเรียนรู้วิธีใช้ในแอปตัวอย่างสำหรับแอปพลิเคชัน ML ที่หลากหลาย

การจำแนกภาพ

ระบุสิ่งของหลายร้อยรายการรวมถึงผู้คนกิจกรรมสัตว์พืชและสถานที่

การตรวจจับวัตถุ

ตรวจจับวัตถุหลายชิ้นด้วยกล่องล้อมรอบ ใช่สุนัขและแมวด้วย

ก่อให้เกิดการประมาณค่า

ประมาณการโพสท่าสำหรับคนโสดหรือหลายคน จินตนาการถึงความเป็นไปได้รวมถึงปาร์ตี้เต้นรำรูปแท่ง

การรู้จำเสียง

ระบุคำสั่งเสียงโดยจดจำคำสำคัญ

การจดจำท่าทาง

จดจำท่าทางโดยใช้เว็บแคมของคุณ

การแบ่งกลุ่ม

ระบุรูปร่างของวัตถุด้วยความแม่นยำในการแปลที่เข้มงวดและป้ายกำกับความหมาย ฝึกฝนกับผู้คนสถานที่สัตว์และอื่น ๆ

การจัดประเภทข้อความ

จัดหมวดหมู่ข้อความอิสระเป็นกลุ่มที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แอปพลิเคชันที่เป็นไปได้ ได้แก่ การกลั่นกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมการตรวจจับโทนเสียงและอื่น ๆ

คำแนะนำบนอุปกรณ์

ให้คำแนะนำส่วนบุคคลบนอุปกรณ์ตามเหตุการณ์ที่ผู้ใช้เลือก

ลักษณนามหลัก

จำแนกตัวเลขที่เขียนด้วยลายมือ

การถ่ายโอนสไตล์

ใช้สไตล์ใด ๆ กับภาพอินพุตเพื่อสร้างภาพศิลปะใหม่

ตอบกลับอย่างชาญฉลาด

สร้างคำแนะนำการตอบกลับเพื่อป้อนข้อความสนทนาการสนทนา

ความละเอียดสูง

สร้างภาพความละเอียดสูงจากภาพความละเอียดต่ำ

การจำแนกเสียง

จำแนกเสียงโดยใช้ไมโครโฟนของคุณ