หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

แอพตัวอย่าง TensorFlow Lite

ชุดแอป TensorFlow Lite

การจำแนกภาพ

ทดสอบโซลูชันการจัดหมวดหมู่ภาพด้วยโมเดลที่ได้รับการฝึกฝนมาก่อนซึ่งสามารถจดจำรายการประเภทต่างๆได้ถึง 1,000 รายการจากเฟรมอินพุตบนกล้องมือถือ

การตรวจจับวัตถุ

สำรวจแอปโดยใช้โมเดลที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วซึ่งวาดและติดป้ายกำกับกรอบล้อมรอบวัตถุที่เป็นที่รู้จักกว่า 1,000 รายการจากเฟรมอินพุตบนกล้องมือถือ

ก่อให้เกิดการประมาณค่า

สำรวจแอปที่ประมาณการโพสท่าของผู้คนในรูปภาพ

การรู้จำเสียง

สำรวจแอปที่ใช้ไมโครโฟนเพื่อค้นหาคำหลักและส่งคืนคะแนนความน่าจะเป็นของคำที่พูด

การจดจำท่าทาง

ฝึกโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อจดจำท่าทางสัมผัสที่ติดอยู่บนเว็บแคมของคุณโดยใช้ TensorFlow.js จากนั้นใช้ TensorFlow Lite เพื่อแปลงโมเดลเพื่อเรียกใช้การอนุมานบนอุปกรณ์ของคุณ

ตอบกลับอย่างชาญฉลาด

สร้างคำแนะนำการตอบกลับเพื่อป้อนข้อความสนทนาการสนทนา

การแบ่งส่วนภาพ

คาดคะเนว่าแต่ละพิกเซลของรูปภาพเกี่ยวข้องกับคลาสใดคลาสหนึ่งหรือไม่ ฝึกฝนกับผู้คนสถานที่สัตว์และอื่น ๆ

การถ่ายโอนสไตล์

ใช้สไตล์ใด ๆ กับภาพอินพุตเพื่อสร้างภาพศิลปะใหม่

ลักษณนามหลัก

ใช้แบบจำลอง TensorFlow Lite เพื่อจำแนกตัวเลขที่เขียนด้วยลายมือของคุณ

การจัดประเภทข้อความ

จัดหมวดหมู่ข้อความอิสระเป็นกลุ่มที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แอปพลิเคชันที่เป็นไปได้ ได้แก่ การกลั่นกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมการตรวจจับโทนเสียงและอื่น ๆ

การตอบคำถามภาษาธรรมชาติ

ใช้รูปแบบภาษาธรรมชาติที่ล้ำสมัยเพื่อตอบคำถามตามเนื้อหาของข้อความที่กำหนดด้วย BERT

คำแนะนำบนอุปกรณ์

สำรวจแอปที่ให้คำแนะนำบนอุปกรณ์ในแบบของคุณตามเหตุการณ์ที่ผู้ใช้เลือก