หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

MLIR รวมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรุ่น ML ประสิทธิภาพสูงไว้ใน TensorFlow

โครงการ MLIR กำหนดตัวแทนระดับกลางทั่วไป (IR) ที่รวมโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการรันโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องประสิทธิภาพสูงใน TensorFlow และเฟรมเวิร์ก ML ที่คล้ายกัน โครงการนี้จะรวมถึงการประยุกต์ใช้เทคนิค HPC พร้อมกับการรวมอัลกอริทึมการค้นหาเช่นการเรียนรู้แบบเสริมแรง MLIR มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนในการนำฮาร์ดแวร์ใหม่ ๆ มาใช้และปรับปรุงการใช้งานสำหรับผู้ใช้ TensorFlow ที่มีอยู่
// Syntactically similar to LLVM:
func @testFunction(%arg0: i32) {
  %x = call @thingToCall(%arg0) : (i32) -> i32
  br ^bb1
^bb1:
  %y = addi %x, %x : i32
  return %y : i32
}