หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ติดตั้ง TensorFlow Model Optimization

ขอแนะนำให้สร้างสภาพแวดล้อมเสมือน Python ก่อนดำเนินการติดตั้ง โปรดดู คู่มือ การติดตั้ง TensorFlow สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

งานสร้างที่มั่นคง

ในการติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดให้เรียกใช้ดังต่อไปนี้:

# Installing with the `--upgrade` flag ensures you'll get the latest version.
pip install --user --upgrade tensorflow-model-optimization

สำหรับรายละเอียดรุ่นโปรดดู บันทึกประจำรุ่น ของเรา

สำหรับเวอร์ชันที่ต้องการของ TensorFlow และข้อมูลความเข้ากันได้อื่น ๆ โปรดดูที่ส่วนเมทริกซ์ความเข้ากันได้ของ API ของหน้าภาพรวมสำหรับเทคนิคที่คุณต้องการใช้ ตัวอย่างเช่นสำหรับการตัดแต่งหน้าภาพรวมจะอยู่ ที่นี่

เนื่องจาก TensorFlow ไม่ รวมอยู่ในการพึ่งพาของแพ็คเกจ TensorFlow Model Optimization (ใน setup.py ) คุณต้องติดตั้งแพ็คเกจ TensorFlow อย่างชัดเจน ( tf-nightly หรือ tf-nightly-gpu ) สิ่งนี้ช่วยให้เรารักษาแพ็คเกจเดียวแทนที่จะเป็นแพ็คเกจแยกต่างหากสำหรับ TensorFlow ที่เปิดใช้งาน CPU และ GPU

การติดตั้งจาก Source

คุณยังสามารถติดตั้งจากแหล่งที่มา สิ่งนี้ต้องใช้ระบบสร้าง Bazel

# To install dependencies on Ubuntu:
# sudo apt-get install bazel git python-pip
# For other platforms, see Bazel docs above.
git clone https://github.com/tensorflow/model-optimization.git
cd model_optimization
bazel build --copt=-O3 --copt=-march=native :pip_pkg
PKGDIR=$(mktemp -d)
./bazel-bin/pip_pkg $PKGDIR
pip install --user --upgrade $PKGDIR/*.whl