Trả lời cho sự kiện TensorFlow Everywhere tại địa phương của bạn ngay hôm nay!
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

AI có trách nhiệm với hướng dẫn TensorFlow

TensorFlow cung cấp nhiều công cụ khác nhau mà bạn có thể áp dụng trong quy trình làm việc của mình để phát triển các mô hình học máy có trách nhiệm hơn. Xem lại các hướng dẫn tại đây để bắt đầu với các công cụ đánh giá tính công bằng của mô hình và khắc phục.

Đánh giá công bằng và Xử lý

Giới thiệu về Chỉ báo công bằng chạy trong sổ tay Google Colab. Nhấp vào nút Chạy trong Google Colab để tự mình thử.
Áp dụng Chỉ số công bằng để đánh giá các chỉ số công bằng thường được sử dụng trong mô hình Nhúng văn bản trung tâm TF bằng cách sử dụng Tập dữ liệu bình luận dân sự .
Hãy thử MinDiff, một kỹ thuật khắc phục mô hình có thể cải thiện hiệu suất mô hình trên các chỉ số công bằng thường được sử dụng.

Video và blog

Tìm hiểu thêm về AI có trách nhiệm với TensorFlow trên blog TensorFlow và trên YouTube!