เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: GetSessionTensor

#include <data_flow_ops.h>

รับค่าของเทนเซอร์ที่ระบุโดยแฮนเดิล

สรุป

อาร์กิวเมนต์:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • ที่จับ: ที่จับสำหรับเทนเซอร์ที่เก็บไว้ในสถานะเซสชัน
  • dtype: ประเภทของค่าผลลัพธ์

ผลตอบแทน:

  • Output : เทนเซอร์สำหรับที่จับที่กำหนด

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

GetSessionTensor (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, DataType dtype)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
value

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

มูลค่า

::tensorflow::Output value

หน้าที่สาธารณะ

GetSessionTensor

 GetSessionTensor(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  DataType dtype
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const