เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: RealDiv

#include <math_ops.h>

ส่งคืนองค์ประกอบ x / y ที่ชาญฉลาดสำหรับประเภทจริง

สรุป

ถ้า x และ y เป็นค่าจริงสิ่งนี้จะส่งกลับการหารทศนิยม

หมายเหตุ : Div รองรับการแพร่ภาพ เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแพร่ภาพ ที่นี่

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

RealDiv (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
z

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

หน้าที่สาธารณะ

RealDiv

 RealDiv(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const