از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: SaveV2

#include <io_ops.h>

تنسورها را در قالب V2 checkpoint ذخیره می کند.

خلاصه

به طور پیش فرض ، سنسورهای نام برده شده را به طور کامل ذخیره می کند. اگر تماس گیرنده بخواهد تکه های خاصی از حسگرهای کامل را ذخیره کند ، "شکل_ و_ برش" باید رشته های غیر خالی باشد و به همین ترتیب خوش فرم باشد.

استدلال ها:

  • دامنه: یک شی Sc Scope
  • پیشوند: باید یک عنصر واحد داشته باشد. پیشوند ایست بازرسی V2 که ما سنسورها را برای آن می نویسیم.
  • tensor_names: شکل {N}. نام تنسورهایی که باید ذخیره شوند.
  • شکل و برش: شکل {N}. مشخصات قطعه ای از تانسورها ذخیره می شود. رشته های خالی نشان می دهد که آنها تانسورهای غیر تقسیم شده هستند.
  • tensors: N tensors برای پس انداز.

بازده:

سازندگان و ویرانگران

SaveV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input prefix, :: tensorflow::Input tensor_names, :: tensorflow::Input shape_and_slices, :: tensorflow::InputList tensors)

صفات عمومی

operation

کارکردهای عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

SaveV2

 SaveV2(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input prefix,
  ::tensorflow::Input tensor_names,
  ::tensorflow::Input shape_and_slices,
  ::tensorflow::InputList tensors
)

عملگر :: tensorflow :: عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const