เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: SegmentProd

#include <math_ops.h>

คำนวณผลิตภัณฑ์ตามส่วนของเทนเซอร์

สรุป

อ่าน หัวข้อเกี่ยวกับการแบ่งกลุ่ม เพื่อดูคำอธิบายของกลุ่ม

คำนวณค่าเทนเซอร์เช่น \(output_i = data_j\) โดยที่ผลิตภัณฑ์อยู่เหนือ j เช่นนั้น segment_ids[j] == i

หากผลิตภัณฑ์ว่างสำหรับ ID เซ็กเมนต์ i กำหนด output[i] = 1

ตัวอย่างเช่น:

c = tf.constant([[1,2,3,4], [4, 3, 2, 1], [5,6,7,8]])
tf.segment_prod(c, tf.constant([0, 0, 1]))
# ==> [[4, 6, 6, 4],
#      [5, 6, 7, 8]]

อาร์กิวเมนต์:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • segment_ids: 1-D เมตริกซ์ที่มีขนาดเท่ากับขนาดของ data มิติครั้งแรกของ ควรเรียงลำดับค่าและสามารถทำซ้ำได้

ผลตอบแทน:

  • Output : มีรูปร่างเหมือนข้อมูลยกเว้นมิติ 0 ซึ่งมีขนาด k จำนวนเซ็กเมนต์

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

SegmentProd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input segment_ids)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

หน้าที่สาธารณะ

SegmentProd

 SegmentProd(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input segment_ids
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const