از اینکه با Google I/O تنظیم کردید متشکریم. مشاهده همه جلسات در صورت تقاضا تماشا کنید

tensorflow :: ops :: TensorArray بستن

#include <data_flow_ops.h>

TensorArray را از محفظه منابع آن پاک کنید.

خلاصه

این کاربر را قادر می سازد تا در وسط مرحله / اجرا ، منبع را ببندد و آزاد کند.

استدلال ها:

بازده:

سازندگان و ویرانگران

TensorArrayClose (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

صفات عمومی

operation

کارکردهای عمومی

operator::tensorflow::Operation () const

صفات عمومی

عمل

Operation operation

کارکردهای عمومی

TensorArray بستن

 TensorArrayClose(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

عملگر :: tensorflow :: عملیات

 operator::tensorflow::Operation() const