เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: UnsortedSegmentSum

#include <math_ops.h>

คำนวณผลรวมตามส่วนของเทนเซอร์

สรุป

อ่าน หัวข้อเกี่ยวกับการแบ่งกลุ่ม เพื่อดูคำอธิบายของกลุ่ม

คำนวณค่าเทนเซอร์เช่น \(output[i] = {j...} data[j...]\) โดยที่ผลรวมอยู่เหนือ tuples j... เช่นนั้น segment_ids[j...] == i ไม่จำเป็นต้องจัดเรียง segment_ids ซึ่งแตกต่างจาก SegmentSum และไม่จำเป็นต้องครอบคลุมค่าทั้งหมดในช่วงค่าที่ถูกต้องทั้งหมด

หากผลรวมว่างสำหรับ ID เซ็กเมนต์ที่กำหนด i output[i] = 0 หากรหัสกลุ่มที่กำหนด i เป็นค่าลบค่าจะถูกทิ้งและจะไม่ถูกเพิ่มลงในผลรวมของกลุ่ม

num_segments ควรจะเท่ากับจำนวนรหัสส่วนที่แตกต่างกัน

c = tf.constant([[1,2,3,4], [5,6,7,8], [4,3,2,1]])
tf.unsorted_segment_sum(c, tf.constant([0, 1, 0]), num_segments=2)
# ==> [[ 5, 5, 5, 5],
#    [5, 6, 7, 8]]

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • segment_ids: เทนเซอร์ที่มีรูปร่างเป็นคำนำหน้าของ data.shape

ผลตอบแทน:

 • Output : มีรูปร่างเหมือนกับข้อมูลยกเว้นมิติข้อมูล segment_ids.rank แรกซึ่งถูกแทนที่ด้วยมิติข้อมูลเดียวที่มีขนาด num_segments ส่วน

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

UnsortedSegmentSum (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input segment_ids, :: tensorflow::Input num_segments)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

หน้าที่สาธารณะ

UnsortedSegmentSum

 UnsortedSegmentSum(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input data,
 ::tensorflow::Input segment_ids,
 ::tensorflow::Input num_segments
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const