หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

Debug Mode สำหรับ TensorFlow Graphics

Tensorflow Graphics นั้นต้องอาศัยตัวนับเทนเซอร์ปกติใน L2 เป็นอย่างมากรวมถึงฟังก์ชั่นตรีโกณมิติที่คาดว่าอินพุตของพวกมันจะอยู่ในช่วงที่กำหนด ในระหว่างการออปติไมซ์การอัพเดทสามารถทำให้ตัวแปรเหล่านี้รับค่าที่ทำให้ฟังก์ชั่นเหล่านี้ส่งคืนค่า Inf หรือ NaN เมื่อต้องการทำการดีบักปัญหาดังกล่าวง่ายขึ้นกราฟิก TensorFlow มีการตั้งค่าสถานะการตรวจแก้จุดบกพร่องที่ injects การยืนยันไปยังกราฟเพื่อตรวจสอบช่วงที่เหมาะสมและความถูกต้องของค่าส่งคืน เนื่องจากอาจทำให้การคำนวณช้าลงการตั้งค่าการดีบักถูกตั้งค่าเป็น False โดยค่าเริ่มต้น

ผู้ใช้สามารถตั้งค่าแฟ -tfg_debug เพื่อรันโค้ดในโหมดดีบัก การตั้งค่าสถานะยังสามารถตั้งโปรแกรมได้โดยการนำเข้าโมดูลทั้งสองนี้ก่อน:

 from absl import flags
from tensorflow_graphics.util import tfg_flags
 

แล้วโดยการเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ในรหัส

 flags.FLAGS[tfg_flags.TFG_ADD_ASSERTS_TO_GRAPH].value = True