Bu sayfa, Cloud Translation API ile çevrilmiştir.
Switch to English

DELF ve TensorFlow Hub kullanılarak resimler nasıl eşleştirilir

TensorFlow.org'da görüntüleyin Google Colab'de çalıştırın Kaynağı GitHub'da görüntüleyin Defteri indirin

TensorFlow Hub (TF-Hub), özellikle önceden eğitilmiş modüller olmak üzere yeniden kullanılabilir kaynaklarda paketlenmiş makine öğrenimi uzmanlığını paylaşmak için bir platformdur.

Bu çalışmada, DELF sinir ağını ve görüntüleri işleyerek anahtar noktaları ve bunların tanımlayıcılarını tanımlamak için mantığı paketleyen bir modül kullanacağız. Sinir ağının ağırlıkları, bu makalede anlatıldığı gibi, yer işaretlerinin görüntüleri üzerinde eğitildi.

Kurmak

pip install -q scikit-image
from absl import logging

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from PIL import Image, ImageOps
from scipy.spatial import cKDTree
from skimage.feature import plot_matches
from skimage.measure import ransac
from skimage.transform import AffineTransform
from six import BytesIO

import tensorflow as tf

import tensorflow_hub as hub
from six.moves.urllib.request import urlopen

Veri

Sonraki hücrede, eşleştirmek ve karşılaştırmak için DELF ile işlemek istediğimiz iki görüntünün URL'lerini belirtiyoruz.


images = "Bridge of Sighs" 
if images == "Bridge of Sighs":
 # from: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bridge_of_Sighs,_Oxford.jpg
 # by: N.H. Fischer
 IMAGE_1_URL = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Bridge_of_Sighs%2C_Oxford.jpg'
 # from https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Bridge_of_Sighs_and_Sheldonian_Theatre,_Oxford.jpg
 # by: Matthew Hoser
 IMAGE_2_URL = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/The_Bridge_of_Sighs_and_Sheldonian_Theatre%2C_Oxford.jpg'
elif images == "Golden Gate":
 IMAGE_1_URL = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Golden_gate2.jpg'
 IMAGE_2_URL = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/GoldenGateBridge.jpg'
elif images == "Acropolis":
 IMAGE_1_URL = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/2006_01_21_Ath%C3%A8nes_Parth%C3%A9non.JPG'
 IMAGE_2_URL = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/ACROPOLIS_1969_-_panoramio_-_jean_melis.jpg'
else:
 IMAGE_1_URL = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Eiffel_Tower%2C_November_15%2C_2011.jpg'
 IMAGE_2_URL = 'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Eiffel_Tower_from_immediately_beside_it%2C_Paris_May_2008.jpg'

Görüntüleri indirin, yeniden boyutlandırın, kaydedin ve görüntüleyin.

def download_and_resize(name, url, new_width=256, new_height=256):
 path = tf.keras.utils.get_file(url.split('/')[-1], url)
 image = Image.open(path)
 image = ImageOps.fit(image, (new_width, new_height), Image.ANTIALIAS)
 return image
image1 = download_and_resize('image_1.jpg', IMAGE_1_URL)
image2 = download_and_resize('image_2.jpg', IMAGE_2_URL)

plt.subplot(1,2,1)
plt.imshow(image1)
plt.subplot(1,2,2)
plt.imshow(image2)
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Bridge_of_Sighs%2C_Oxford.jpg
7020544/7013850 [==============================] - 2s 0us/step
Downloading data from https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/The_Bridge_of_Sighs_and_Sheldonian_Theatre%2C_Oxford.jpg
14172160/14164194 [==============================] - 2s 0us/step

<matplotlib.image.AxesImage at 0x7fac456e3b70>

png

DELF modülünü verilere uygulayın

DELF modülü, girdi olarak bir görüntü alır ve önemli noktaları vektörlerle açıklar. Aşağıdaki hücre, bu colab mantığının özünü içerir.

delf = hub.load('https://tfhub.dev/google/delf/1').signatures['default']
WARNING:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/ops/resource_variable_ops.py:1817: calling BaseResourceVariable.__init__ (from tensorflow.python.ops.resource_variable_ops) with constraint is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
If using Keras pass *_constraint arguments to layers.

Warning:tensorflow:From /tmpfs/src/tf_docs_env/lib/python3.6/site-packages/tensorflow/python/ops/resource_variable_ops.py:1817: calling BaseResourceVariable.__init__ (from tensorflow.python.ops.resource_variable_ops) with constraint is deprecated and will be removed in a future version.
Instructions for updating:
If using Keras pass *_constraint arguments to layers.

def run_delf(image):
 np_image = np.array(image)
 float_image = tf.image.convert_image_dtype(np_image, tf.float32)

 return delf(
   image=float_image,
   score_threshold=tf.constant(100.0),
   image_scales=tf.constant([0.25, 0.3536, 0.5, 0.7071, 1.0, 1.4142, 2.0]),
   max_feature_num=tf.constant(1000))
result1 = run_delf(image1)
result2 = run_delf(image2)

Görüntüleri eşleştirmek için konumları ve açıklama vektörlerini kullanın


def match_images(image1, image2, result1, result2):
 distance_threshold = 0.8

 # Read features.
 num_features_1 = result1['locations'].shape[0]
 print("Loaded image 1's %d features" % num_features_1)
 
 num_features_2 = result2['locations'].shape[0]
 print("Loaded image 2's %d features" % num_features_2)

 # Find nearest-neighbor matches using a KD tree.
 d1_tree = cKDTree(result1['descriptors'])
 _, indices = d1_tree.query(
   result2['descriptors'],
   distance_upper_bound=distance_threshold)

 # Select feature locations for putative matches.
 locations_2_to_use = np.array([
   result2['locations'][i,]
   for i in range(num_features_2)
   if indices[i] != num_features_1
 ])
 locations_1_to_use = np.array([
   result1['locations'][indices[i],]
   for i in range(num_features_2)
   if indices[i] != num_features_1
 ])

 # Perform geometric verification using RANSAC.
 _, inliers = ransac(
   (locations_1_to_use, locations_2_to_use),
   AffineTransform,
   min_samples=3,
   residual_threshold=20,
   max_trials=1000)

 print('Found %d inliers' % sum(inliers))

 # Visualize correspondences.
 _, ax = plt.subplots()
 inlier_idxs = np.nonzero(inliers)[0]
 plot_matches(
   ax,
   image1,
   image2,
   locations_1_to_use,
   locations_2_to_use,
   np.column_stack((inlier_idxs, inlier_idxs)),
   matches_color='b')
 ax.axis('off')
 ax.set_title('DELF correspondences')match_images(image1, image2, result1, result2)
Loaded image 1's 233 features
Loaded image 2's 262 features
Found 51 inliers

png