ML Topluluk Günü 9 Kasım! TensorFlow, JAX güncellemeler için bize katılın ve daha fazla bilgi edinin

3B Evrişimleri Kullanarak Video Arasında Tutma

TensorFlow.org'da görüntüleyin Google Colab'da çalıştırın GitHub'da görüntüle Not defterini indir TF Hub modeline bakın

Yunpeng Li, Dominik Roblek ve Marco Tagliasacchi. Buradan Şuraya: Doğrudan 3B Evrişimleri Kullanarak Video Arasında Tutma, 2019.

https://arxiv.org/abs/1905.10240

Mevcut Hub özellikleri:

 • BAIR Robot itme videoları ve KTH eylem video veri kümesi için modelleri vardır (bu ortak çalışma yalnızca BAIR kullanıyor olsa da)
 • BAIR veri kümesi Hub'da zaten mevcut. Ancak, KTH videolarının kullanıcıların kendileri tarafından sağlanması gerekir.
 • şimdilik sadece değerlendirme (video oluşturma)
 • parti boyutu ve çerçeve boyutu sabit kodlanmıştır

Kurmak

Yana tfds.load('bair_robot_pushing_small', split='test') ayrıca eğitim verileri içerdiğini 30GB arşivini indirin ediyorum, sadece 190MB test verilerini içeren bir ayrı arşivini indirin. Kullanılan veri kümesi tarafından yayınlandı Bu yazıda ve 4.0 TARAFINDAN Creative Commons olarak lisanslıdır.

import tensorflow as tf

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import seaborn as sns
import tensorflow_hub as hub
import tensorflow_datasets as tfds

from tensorflow_datasets.core import SplitGenerator
from tensorflow_datasets.video.bair_robot_pushing import BairRobotPushingSmall

import tempfile
import pathlib

TEST_DIR = pathlib.Path(tempfile.mkdtemp()) / "bair_robot_pushing_small/softmotion30_44k/test/"
2021-07-29 12:24:08.603657: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcudart.so.11.0
# Download the test split to $TEST_DIR
mkdir -p $TEST_DIR
wget -nv https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/bair_test_traj_0_to_255.tfrecords -O $TEST_DIR/traj_0_to_255.tfrecords
2021-07-29 12:24:14 URL:https://storage.googleapis.com/download.tensorflow.org/data/bair_test_traj_0_to_255.tfrecords [189852160/189852160] -> "/tmp/tmpq7hillfi/bair_robot_pushing_small/softmotion30_44k/test/traj_0_to_255.tfrecords" [1]
# Since the dataset builder expects the train and test split to be downloaded,
# patch it so it only expects the test data to be available
builder = BairRobotPushingSmall()
test_generator = SplitGenerator(name='test', gen_kwargs={"filedir": str(TEST_DIR)})
builder._split_generators = lambda _: [test_generator]
builder.download_and_prepare()

BAIR: Numpy dizi girişlerine dayalı demo

2021-07-29 12:24:17.048988: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcuda.so.1
2021-07-29 12:24:17.744504: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:24:17.745504: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:24:17.745539: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcudart.so.11.0
2021-07-29 12:24:17.749093: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcublas.so.11
2021-07-29 12:24:17.749211: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcublasLt.so.11
2021-07-29 12:24:17.750429: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcufft.so.10
2021-07-29 12:24:17.750782: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcurand.so.10
2021-07-29 12:24:17.752003: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcusolver.so.11
2021-07-29 12:24:17.752994: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcusparse.so.11
2021-07-29 12:24:17.753175: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcudnn.so.8
2021-07-29 12:24:17.753318: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:24:17.754384: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:24:17.755308: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:24:17.756032: I tensorflow/core/platform/cpu_feature_guard.cc:142] This TensorFlow binary is optimized with oneAPI Deep Neural Network Library (oneDNN) to use the following CPU instructions in performance-critical operations: AVX2 AVX512F FMA
To enable them in other operations, rebuild TensorFlow with the appropriate compiler flags.
2021-07-29 12:24:17.756694: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:24:17.757663: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1733] Found device 0 with properties: 
pciBusID: 0000:00:05.0 name: Tesla V100-SXM2-16GB computeCapability: 7.0
coreClock: 1.53GHz coreCount: 80 deviceMemorySize: 15.78GiB deviceMemoryBandwidth: 836.37GiB/s
2021-07-29 12:24:17.757801: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:24:17.758797: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:24:17.759744: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1871] Adding visible gpu devices: 0
2021-07-29 12:24:17.759804: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcudart.so.11.0
2021-07-29 12:24:18.407466: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1258] Device interconnect StreamExecutor with strength 1 edge matrix:
2021-07-29 12:24:18.407508: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1264]   0 
2021-07-29 12:24:18.407517: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1277] 0:  N 
2021-07-29 12:24:18.407831: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:24:18.408916: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:24:18.409995: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_gpu_executor.cc:937] successful NUMA node read from SysFS had negative value (-1), but there must be at least one NUMA node, so returning NUMA node zero
2021-07-29 12:24:18.410973: I tensorflow/core/common_runtime/gpu/gpu_device.cc:1418] Created TensorFlow device (/job:localhost/replica:0/task:0/device:GPU:0 with 14646 MB memory) -> physical GPU (device: 0, name: Tesla V100-SXM2-16GB, pci bus id: 0000:00:05.0, compute capability: 7.0)
2021-07-29 12:24:18.526993: I tensorflow/compiler/mlir/mlir_graph_optimization_pass.cc:176] None of the MLIR Optimization Passes are enabled (registered 2)
2021-07-29 12:24:18.527549: I tensorflow/core/platform/profile_utils/cpu_utils.cc:114] CPU Frequency: 2000179999 Hz

Test videos shape [batch_size, start/end frame, height, width, num_channels]: (16, 2, 64, 64, 3)

png

Hub Modülünü Yükle

hub_handle = 'https://tfhub.dev/google/tweening_conv3d_bair/1'
module = hub.load(hub_handle).signatures['default']
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/weights:0' shape=(4, 4, 4, 3, 64) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/weights:0' shape=(4, 4, 4, 3, 64) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/LayerNorm/beta:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/LayerNorm/beta:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/LayerNorm/gamma:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/LayerNorm/gamma:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_1/weights:0' shape=(4, 4, 4, 64, 128) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_1/weights:0' shape=(4, 4, 4, 64, 128) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_1/LayerNorm/beta:0' shape=(128,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_1/LayerNorm/beta:0' shape=(128,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/weights:0' shape=(4, 4, 4, 3, 64) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/weights:0' shape=(4, 4, 4, 3, 64) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/LayerNorm/beta:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/LayerNorm/beta:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/LayerNorm/gamma:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/LayerNorm/gamma:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_1/weights:0' shape=(4, 4, 4, 64, 128) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_1/weights:0' shape=(4, 4, 4, 64, 128) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_1/LayerNorm/beta:0' shape=(128,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_1/LayerNorm/beta:0' shape=(128,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/weights:0' shape=(4, 4, 4, 3, 64) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/weights:0' shape=(4, 4, 4, 3, 64) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/LayerNorm/beta:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/LayerNorm/beta:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/LayerNorm/gamma:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/LayerNorm/gamma:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_1/weights:0' shape=(4, 4, 4, 64, 128) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_1/weights:0' shape=(4, 4, 4, 64, 128) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_1/LayerNorm/beta:0' shape=(128,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_1/LayerNorm/beta:0' shape=(128,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/weights:0' shape=(4, 4, 4, 3, 64) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/weights:0' shape=(4, 4, 4, 3, 64) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/LayerNorm/beta:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/LayerNorm/beta:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/LayerNorm/gamma:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_0/LayerNorm/gamma:0' shape=(64,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_1/weights:0' shape=(4, 4, 4, 64, 128) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_1/weights:0' shape=(4, 4, 4, 64, 128) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_1/LayerNorm/beta:0' shape=(128,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().
WARNING:tensorflow:Unable to create a python object for variable <tf.Variable 'video_discriminator/conv_1/LayerNorm/beta:0' shape=(128,) dtype=float32_ref> because it is a reference variable. It may not be visible to training APIs. If this is a problem, consider rebuilding the SavedModel after running tf.compat.v1.enable_resource_variables().

Videoları oluşturun ve gösterin

filled_frames = module(input_frames)['default'] / 255.0
2021-07-29 12:24:56.647758: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcudnn.so.8
2021-07-29 12:24:57.144395: I tensorflow/stream_executor/cuda/cuda_dnn.cc:359] Loaded cuDNN version 8100
2021-07-29 12:24:57.802273: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcublas.so.11
2021-07-29 12:24:58.212942: I tensorflow/stream_executor/platform/default/dso_loader.cc:53] Successfully opened dynamic library libcublasLt.so.11
# Show sequences of generated video frames.

# Concatenate start/end frames and the generated filled frames for the new videos.
generated_videos = np.concatenate([input_frames[:, :1] / 255.0, filled_frames, input_frames[:, 1:] / 255.0], axis=1)

for video_id in range(4):
 fig = plt.figure(figsize=(10 * 2, 2))
 for frame_id in range(1, 16):
  ax = fig.add_axes([frame_id * 1 / 16., 0, (frame_id + 1) * 1 / 16., 1],
           xmargin=0, ymargin=0)
  ax.imshow(generated_videos[video_id, frame_id])
  ax.axis('off')

png

png

png

png