דף זה תורגם על ידי Cloud Translation API.
Switch to English

צפה ב TensorFlow.org הפעל ב- Google Colab צפה במקור ב- GitHub הורד מחברת

סקירה כללית

מדריך זה מדגים את חבילת tfio.genome המספקת פונקציונליות IO של גנומיקה נפוצה - קריאה של מספר פורמטים של קבצי גנומיקה וכן מספקת מספר פעולות נפוצות להכנת הנתונים (לדוגמה - קידוד חם אחד או ניתוח איכות ה- Phred בהסתברויות).

חבילה זו משתמשת בספריית Google Nucleus כדי לספק חלק מפונקציונליות הליבה.

להכין

 try:
 %tensorflow_version 2.x
except Exception:
 pass
!pip install -q tensorflow-io
 
 import tensorflow_io as tfio
import tensorflow as tf
 

נתוני FASTQ

FASTQ הוא תבנית קובץ גנומיקה נפוצה המאחסנת את שני רצפי המידע בנוסף למידע באיכות הבסיס.

ראשית, בואו להוריד קובץ fastq לדוגמא.

 # Download some sample data:
!curl -OL https://raw.githubusercontent.com/tensorflow/io/master/tests/test_genome/test.fastq
 
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100  407 100  407  0   0  1850   0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1841

קרא את נתוני FASTQ

עכשיו, בוא נשתמש ב- tfio.genome.read_fastq בכדי לקרוא את הקובץ הזה (שימו לב tf.data API של tf.data בקרוב).

 fastq_data = tfio.genome.read_fastq(filename="test.fastq")
print(fastq_data.sequences)
print(fastq_data.raw_quality)
 
tf.Tensor(
[b'GATTACA'
 b'CGTTAGCGCAGGGGGCATCTTCACACTGGTGACAGGTAACCGCCGTAGTAAAGGTTCCGCCTTTCACT'
 b'CGGCTGGTCAGGCTGACATCGCCGCCGGCCTGCAGCGAGCCGCTGC' b'CGG'], shape=(4,), dtype=string)
tf.Tensor(
[b'BB>B@FA'
 b'AAAAABF@BBBDGGGG?FFGFGHBFBFBFABBBHGGGFHHCEFGGGGG?FGFFHEDG3EFGGGHEGHG'
 b'FAFAF;F/9;.:/;999B/9A.DFFF;-->.AAB/FC;9-@-=;=.' b'FAD'], shape=(4,), dtype=string)

כפי שאתה רואה, fastq_data שהוחזר כולל fastq_data.sequences שהוא טנסור מחרוזות של כל הרצפים בקובץ fastq (שיכולים להיות בגודל שונה) יחד עם fastq_data.raw_quality הכולל מידע על איכות קידוד של fastq_data.raw_quality אודות האיכות של כל בסיס שקורא ברצף.

איכות

אתה יכול להשתמש ב- help helper כדי להמיר מידע איכותי זה להסתבר אם אתה מעוניין.

 quality = tfio.genome.phred_sequences_to_probability(fastq_data.raw_quality)
print(quality.shape)
print(quality.row_lengths().numpy())
print(quality)
 
(4, None, 1)
[ 7 68 46 3]
<tf.RaggedTensor [[[0.0005011872854083776], [0.0005011872854083776], [0.0012589251855388284], [0.0005011872854083776], [0.0007943279924802482], [0.00019952621369156986], [0.0006309572490863502]], [[0.0006309572490863502], [0.0006309572490863502], [0.0006309572490863502], [0.0006309572490863502], [0.0006309572490863502], [0.0005011872854083776], [0.00019952621369156986], [0.0007943279924802482], [0.0005011872854083776], [0.0005011872854083776], [0.0005011872854083776], [0.0003162277571391314], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0010000000474974513], [0.00019952621369156986], [0.00019952621369156986], [0.0001584893325343728], [0.00019952621369156986], [0.0001584893325343728], [0.00012589251855388284], [0.0005011872854083776], [0.00019952621369156986], [0.0005011872854083776], [0.00019952621369156986], [0.0005011872854083776], [0.00019952621369156986], [0.0006309572490863502], [0.0005011872854083776], [0.0005011872854083776], [0.0005011872854083776], [0.00012589251855388284], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.00019952621369156986], [0.00012589251855388284], [0.00012589251855388284], [0.0003981070767622441], [0.0002511885541025549], [0.00019952621369156986], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0010000000474974513], [0.00019952621369156986], [0.0001584893325343728], [0.00019952621369156986], [0.00019952621369156986], [0.00012589251855388284], [0.0002511885541025549], [0.0003162277571391314], [0.0001584893325343728], [0.015848929062485695], [0.0002511885541025549], [0.00019952621369156986], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.0001584893325343728], [0.00012589251855388284], [0.0002511885541025549], [0.0001584893325343728], [0.00012589251855388284], [0.0001584893325343728]], [[0.00019952621369156986], [0.0006309572490863502], [0.00019952621369156986], [0.0006309572490863502], [0.00019952621369156986], [0.002511885715648532], [0.00019952621369156986], [0.03981072083115578], [0.003981071058660746], [0.002511885715648532], [0.050118714570999146], [0.003162277629598975], [0.03981072083115578], [0.002511885715648532], [0.003981071058660746], [0.003981071058660746], [0.003981071058660746], [0.0005011872854083776], [0.03981072083115578], [0.003981071058660746], [0.0006309572490863502], [0.050118714570999146], [0.0003162277571391314], [0.00019952621369156986], [0.00019952621369156986], [0.00019952621369156986], [0.002511885715648532], [0.06309572607278824], [0.06309572607278824], [0.0012589251855388284], [0.050118714570999146], [0.0006309572490863502], [0.0006309572490863502], [0.0005011872854083776], [0.03981072083115578], [0.00019952621369156986], [0.0003981070767622441], [0.002511885715648532], [0.003981071058660746], [0.06309572607278824], [0.0007943279924802482], [0.06309572607278824], [0.001584893325343728], [0.002511885715648532], [0.001584893325343728], [0.050118714570999146]], [[0.00019952621369156986], [0.0006309572490863502], [0.0003162277571391314]]]>

קידודים חמים אחד

יתכן שתרצה גם לקודד את נתוני רצף הגנום (המורכבים מבסיסים של A T C G ) באמצעות מקודד חם אחד. יש מבצע מובנה שיכול לעזור בזה.

 one_hot = tfio.genome.sequences_to_onehot(fastq_data.sequences)
print(one_hot)
print(one_hot.shape)
 
<tf.RaggedTensor [[[0, 0, 1, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 0, 1], [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0]], [[0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 0, 1], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 0, 1], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1], [1, 0, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1], [1, 0, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 0, 1], [0, 1, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 0, 1], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1]], [[0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [1, 0, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 0], [0, 1, 0, 0]], [[0, 1, 0, 0], [0, 0, 1, 0], [0, 0, 1, 0]]]>
(4, None, 4)

 print(tfio.genome.sequences_to_onehot.__doc__)
 
Convert DNA sequences into a one hot nucleotide encoding.

 Each nucleotide in each sequence is mapped as follows:
 A -> [1, 0, 0, 0]
 C -> [0, 1, 0, 0]
 G -> [0 ,0 ,1, 0]
 T -> [0, 0, 0, 1]

 If for some reason a non (A, T, C, G) character exists in the string, it is
 currently mapped to a error one hot encoding [1, 1, 1, 1].

 Args:
  sequences: A tf.string tensor where each string represents a DNA sequence

 Returns:
  tf.RaggedTensor: The output sequences with nucleotides one hot encoded.