Dokumentacja API TFX

Rozszerzony TensorFlow

Walidacji danych

Przekształcać

Analiza modelu

Porcja

Metadane ML

Metadane TF

Podstawowe biblioteki współdzielone TFX ( tfx_bsl )