ข้อมูลอ้างอิง TFX API

TensorFlow Extended

การตรวจสอบข้อมูล

แปลง

การวิเคราะห์แบบจำลอง

เสิร์ฟ

ML Metadata

TF Metadata

ไลบรารีที่ใช้ร่วมกันของ TFX Basic ( tfx_bsl )