התייחסות ל-TFX API

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

TensorFlow מורחב

אימות מידע

שינוי צורה

ניתוח מודלים

מָנָה

ML Metadata

מטא נתונים של TF

ספריות משותפות TFX Basic ( tfx_bsl )