התייחסות ל-TFX API

TensorFlow מורחב

אימות מידע

שינוי צורה

ניתוח מודלים

מָנָה

ML Metadata

מטא נתונים של TF

ספריות משותפות בסיסיות של TFX ( tfx_bsl )