שנה ספרייה עבור משתמשים שאינם TFX

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

Transform זמין כספרייה עצמאית.

תיעוד מודול tft הוא המודול היחיד שרלוונטי למשתמשי TFX. מודול tft_beam רלוונטי רק בעת שימוש ב-Transform כספרייה עצמאית. בדרך כלל, משתמש TFX בונה preprocessing_fn , ושאר הקריאות לספריית Transform מתבצעות על ידי רכיב Transform.