דף זה תורגם על ידי Cloud Translation API.
Switch to English

סימוכין TFX API

טנסור פלו מורחבת

אימות מידע

שינוי צורה

ניתוח מודלים

מָנָה

מטא נתונים ML