เข้าร่วมชุมชน SIG TFX-Addons และช่วยปรับปรุง TFX ให้ดียิ่งขึ้น!

tfma.ValidationResult

A ProtocolMessage

metric_validations_per_slice repeated MetricsValidationForSlice metric_validations_per_slice
missing_cross_slices repeated CrossSlicingSpec missing_cross_slices
missing_slices repeated SlicingSpec missing_slices
missing_thresholds bool missing_thresholds
rubber_stamp bool rubber_stamp
validation_details ValidationDetails validation_details
validation_ok bool validation_ok