השב / י לאירוע TensorFlow Everywhere המקומי שלך היום!

tfma.extractors.FeatureExtractor