הצטרף לקהילת SIG TFX-Addons ועזור לשפר את TFX!

tfma.extractors.FeatureExtractor