Yerel TensorFlow Everywhere etkinliğiniz için bugün LCV!

tfma.extractors.FeatureExtractor