השב / י לאירוע TensorFlow Everywhere המקומי שלך היום!

tfma.post_export_metrics.auc

This is the function that the user calls.

Used in the notebooks

Used in the tutorials