השב / י לאירוע TensorFlow Everywhere המקומי שלך היום!

tfma.post_export_metrics.squared_pearson_correlation

This is the function that the user calls.