przepływ tensorowy:: porcja:: AspiredVersionPolityka

To jest klasa abstrakcyjna.

#include <aspired_version_policy.h>

Interfejs zasad, które mają być zastosowane do przenoszenia wersji, które można udostępniać, w strumieniu, który można udostępniać.

Streszczenie

Polityki powinny być całkowicie bezpaństwowe i idempotentne. Wielokrotne żądanie tej samej zasady dla następnej akcji dla identycznego wektora AspiredServableStateSnapshots powinno zwrócić ten sam wynik.

Jeśli do wdrożenia Polityki wymagany jest dodatkowy stan, taki stan zostanie udostępniony za pośrednictwem AspiredServableStateSnapshots. W zależności od rodzaju stanu, najbardziej prawdopodobnymi kandydatami do inicjowania lub stan śledzenia są źródła lub uprzęży i menadżera .

Konstruktory i destruktory

~AspiredVersionPolicy ()

Typy publiczne

Action {
kLoad ,
kUnload
}
wyliczenie
Różne działania, które mogą być zalecane przez politykę.

Funkcje publiczne

GetNextAction (const std::vector< AspiredServableStateSnapshot > & all_versions) const =0
virtual optional< ServableAction >
Pobiera wektor migawek stanu wszystkich wersji strumienia, który można udostępniać, i zwraca akcję, która ma zostać wykonana dla określonej wersji, którą można udostępniać, w zależności tylko od stanów wszystkich wersji.

Chronione funkcje statyczne

GetHighestAspiredNewServableId (const std::vector< AspiredServableStateSnapshot > & all_versions)
optional< ServableId >
Zwraca aspirowany ServableId z najwyższą wersją, która pasuje do stanu kNew, jeśli taki istnieje.

Struktury

tensorflow :: służąc :: AspiredVersionPolicy :: ServableAction

Akcja i powiązany z nią identyfikator serwowalnego.

Typy publiczne

Akcja

 Action

Różne działania, które mogą być zalecane przez politykę.

Nieruchomości
kLoad

Zadzwoń do obciążenia serwera.

kUnload

Zadzwoń do wyładowania na serwowalnym.

Funkcje publiczne

GetNextAction

virtual optional< ServableAction > GetNextAction(
  const std::vector< AspiredServableStateSnapshot > & all_versions
) const =0

Pobiera wektor migawek stanu wszystkich wersji strumienia, który można udostępniać, i zwraca akcję, która ma zostać wykonana dla określonej wersji, którą można udostępniać, w zależności tylko od stanów wszystkich wersji.

Jeśli żadna akcja nie ma być wykonana, nie zwracamy akcji, co oznacza, że ​​strumień możliwy do wyświetlenia jest aktualny.

~AspiredVersionPolicy

virtual  ~AspiredVersionPolicy()=default

Chronione funkcje statyczne

GetHighestAspiredNewServableId

optional< ServableId > GetHighestAspiredNewServableId(
  const std::vector< AspiredServableStateSnapshot > & all_versions
)

Zwraca aspirowany ServableId z najwyższą wersją, która pasuje do stanu kNew, jeśli taki istnieje.