przepływ tensorowy:: porcja:: Interfejs regresora

To jest klasa abstrakcyjna.

#include <regressor.h>

Model agnostyczny interfejs do wykonywania regresji.

Streszczenie

Określone implementacje będą istniały dla różnych typów modeli (np. TensorFlow SavedModel), które mogą konwertować żądanie na dane wejściowe specyficzne dla modelu i wiedzą, jak przekonwertować dane wyjściowe na ogólny RegressionResult.

Konstruktory i destruktory

~RegressorInterface ()

Funkcje publiczne

Regress (const RegressionRequest & request, RegressionResult *result)=0
virtual Status
Biorąc pod uwagę RegressionRequest, wypełnia RegressionResult wynikiem.

Funkcje publiczne

Regres

virtual Status Regress(
  const RegressionRequest & request,
  RegressionResult *result
)=0

Biorąc pod uwagę RegressionRequest, wypełnia RegressionResult wynikiem.

Detale
Parametry
request
Wprowadź żądanie określające model/sygnaturę do zapytania wraz z ładunkiem danych.
result
Wyniki regresji wyjściowej, które zostaną wypełnione.
Zwroty
Obiekt statusu wskazujący sukces lub niepowodzenie.

~Interfejs regresora

virtual  ~RegressorInterface()=default