เทนเซอร์โฟลว์:: เสิร์ฟ:: เซสชันการให้บริการ

#include <serving_session.h>

เซสชันที่บล็อกวิธีการเปลี่ยนสถานะ เช่น ปิด () ในขณะที่อนุญาตให้เรียกใช้ () สำหรับการเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียว (ไม่ได้บังคับใช้)

สรุป

มีประโยชน์สำหรับการใช้งานเซสชันที่ตั้งใจให้เป็นแบบอ่านอย่างเดียวและใช้ Run() เท่านั้น

มรดก

สืบทอดจาก: เซสชัน
ตรง Subclasses เป็นที่รู้จัก: tensorflow :: การให้บริการ :: ServingSessionWrapper

ตัวสร้างและตัวทำลาย

ServingSession ()
~ServingSession ()

งานสาธารณะ

Close () final
Status
Create (const GraphDef & graph) final
Status
Extend (const GraphDef & graph) final
Status

งานสาธารณะ

ปิด

Status Close() final

สร้าง

Status Create(
  const GraphDef & graph
) final

ขยาย

Status Extend(
  const GraphDef & graph
) final

เซสชันการให้บริการ

 ServingSession()=default

~เซสชันการให้บริการ

 ~ServingSession() override=default