przepływ tensorowy:: porcja:: Sesja obsługi

#include <serving_session.h>

Sesja, która blokuje metody zmieniające stan, takie jak Close(), jednocześnie zezwalając Run() na dostęp tylko do odczytu (nie wymuszany).

Streszczenie

Przydatne w przypadku implementacji sesji, które mają być tylko do odczytu i implementują tylko funkcję Run().

Dziedzictwo

Dziedziczy z: Sesja
Znane kierować podklasy: tensorflow :: służąc :: ServingSessionWrapper

Konstruktory i destruktory

ServingSession ()
~ServingSession ()

Funkcje publiczne

Close () final
Status
Create (const GraphDef & graph) final
Status
Extend (const GraphDef & graph) final
Status

Funkcje publiczne

Blisko

Status Close() final

Tworzyć

Status Create(
  const GraphDef & graph
) final

Poszerzać

Status Extend(
  const GraphDef & graph
) final

Sesja obsługi

 ServingSession()=default

~Serwacja

 ~ServingSession() override=default