tensör akışı:: hizmet veren:: Yükleyici:: meta veri

#include <loader.h>

Meta veriler ServableId'den oluşur.

Özet

Genel özellikler

servable_id
ServableId

Genel özellikler

serveable_id

ServableId tensorflow::serving::Loader::Metadata::servable_id