przepływ tensorowy:: porcja:: Ładowarka:: Metadane

#include <loader.h>

Metadane składają się z ServableId.

Streszczenie

Atrybuty publiczne

servable_id
ServableId

Atrybuty publiczne

servable_id

ServableId tensorflow::serving::Loader::Metadata::servable_id