เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: AssignSub

#include <state_ops.h>

อัปเดต 'อ้างอิง' โดยการลบ 'ค่า' ออกจากมัน

สรุป

การดำเนินการนี้จะแสดงผล "ref" หลังจากการอัปเดตเสร็จสิ้น ทำให้ง่ายต่อการเชื่อมโยงการดำเนินการที่ต้องใช้ค่ารีเซ็ต

อาร์กิวเมนต์:

 • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
 • ref: ควรมาจากโหนด Variable
 • ค่า: ค่าที่จะหักออกจากตัวแปร

แอตทริบิวต์เสริม (ดู Attrs ):

 • use_locking: ถ้าเป็น True การลบจะถูกป้องกันโดยการล็อค มิฉะนั้นพฤติกรรมนั้นไม่ได้กำหนดไว้ แต่อาจมีความขัดแย้งน้อยกว่า

ผลตอบแทน:

 • Output : = เหมือนกับ "ref" ส่งคืนเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการดำเนินการที่ต้องการใช้ค่าใหม่หลังจากอัปเดตตัวแปรแล้ว

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

AssignSub (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input value)
AssignSub (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input value, const AssignSub::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output_ref

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

UseLocking (bool x)

โครงสร้าง

tensorflow :: ops :: AssignSub :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ AssignSub

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

output_ref

::tensorflow::Output output_ref

หน้าที่สาธารณะ

AssignSub

 AssignSub(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input value
)

AssignSub

 AssignSub(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input value,
 const AssignSub::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

ใช้ล็อค

Attrs UseLocking(
 bool x
)