เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ExtractJpegShape

#include <image_ops.h>

ดึงข้อมูลรูปร่างของภาพที่เข้ารหัส JPEG

สรุป

op นี้จะแยกวิเคราะห์เฉพาะส่วนหัวของภาพดังนั้นจึงเร็วกว่า DecodeJpeg มาก

อาร์กิวเมนต์:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • เนื้อหา: 0-D. ภาพที่เข้ารหัส JPEG

แอตทริบิวต์เสริม (ดู Attrs ):

  • output_type: (ทางเลือก) ประเภทเอาต์พุตของการดำเนินการ (int32 หรือ int64) ค่าเริ่มต้นเป็น int32

ผลตอบแทน:

  • Output : 1-D. รูปร่างของรูปภาพที่มีรูปแบบ [ความสูงความกว้างช่อง]

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

ExtractJpegShape (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input contents)
ExtractJpegShape (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input contents, const ExtractJpegShape::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

image_shape
operation

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

OutputType (DataType x)

โครงสร้าง

tensorflow :: ops :: ExtractJpegShape :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์ทางเลือกสำหรับ ExtractJpegShape

คุณลักษณะสาธารณะ

image_shape

::tensorflow::Output image_shape

การดำเนินการ

Operation operation

หน้าที่สาธารณะ

ExtractJpegShape

 ExtractJpegShape(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input contents
)

ExtractJpegShape

 ExtractJpegShape(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input contents,
  const ExtractJpegShape::Attrs & attrs
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const 

ฟังก์ชั่นคงที่สาธารณะ

ประเภทเอาต์พุต

Attrs OutputType(
  DataType x
)