เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: แผนที่

#include <data_flow_ops.h>

Op จะลบและส่งคืนค่าที่เกี่ยวข้องกับคีย์

สรุป

จากคอนเทนเนอร์ที่อยู่เบื้องหลัง หากคอนเทนเนอร์ที่สำคัญไม่มีคีย์นี้ op จะบล็อกจนกว่าจะหมด

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

 • OutputList : ค่าเทนเซอร์

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

MapUnstage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes)
MapUnstage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input key, :: tensorflow::Input indices, const DataTypeSlice & dtypes, const MapUnstage::Attrs & attrs)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
values

หน้าที่สาธารณะ

operator[] (size_t index) const

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

โครงสร้าง

tensorflow :: ops :: MapUnstage :: Attrs

ตัวตั้งค่าแอตทริบิวต์เสริมสำหรับ MapUnstage

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

ค่า

::tensorflow::OutputList values

หน้าที่สาธารณะ

แผนที่

 MapUnstage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

แผนที่

 MapUnstage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input key,
 ::tensorflow::Input indices,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const MapUnstage::Attrs & attrs
)

ผู้ดำเนินการ []

::tensorflow::Output operator[](
 size_t index
) const 

ฟังก์ชันคงที่สาธารณะ

ความจุ

Attrs Capacity(
 int64 x
)

คอนเทนเนอร์

Attrs Container(
 StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

SharedName

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)